Archiwum kategorii: Budownictwo

Oparcia stropów belkowych na ścianach

Oparcie i kotwienie belek drewnianych w ścianie zewnętrznej: a) czołowe, b) boczne;1 — belka, 2 — kotew, 3 — zatyczka.

Końce belek drewnianych i stalowych opiera się w gniazdach pozostawionych w murze. Wokół belek drewnianych pozostawia się wolną przestrzeń zapewniającą …

Stropy żelbetowe płytowe

Stropy żelbetowe płytowe

Stropy płytowe mają najmniejsze grubości ze wszystkich opisanych stropów. Stropy te stosuje się do rozpiętości ok. 9,0 m. Grubość płyty zależy od rozpiętości stropu, sposobu oparcia, wielkości obciążeń oraz wymagań odnośnie izolacyjności akustycznej. Ze względów konstrukcyjnych grubość …

Stropy żelbetowe płytowo-żebrowe

Strop płytowo-żebrowy: a) strop płytowy jednokierunkowo pracujący, swobodnie podparty, b) jw. utwierdzony na podporach, c) strop płytowo-żebrowy wieloprzęsłowy, d) strop z płyt prefabrykowanych wielootworowych; 1, 2, 3, 4, 5, 6 — pręty zbrojenia głównego, 7 — pręty rozdzielcze, 8 —