Rodzaje stropów

Rodzaje stropów

W zależności od stosowanych materiałów rozróżnia się stropy palne i niepalne. Do stropów palnych zalicza się stropy drewniane, a do niepalnych stropy na belkach stalowych, stropy żelbetowe monolityczne i prefabrykowane oraz stropy ceramiczno-żelbetowe.

W zależności od stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych rozróżnia się stropy:
a)    belkowe,
b)    gęstożebrowe,
c)    płytowo-żebrowe,
d)    płytowe.

Stropy belkowe.
Głównym elementem nośnym w stropie belkowym jest belka, na której opierają się elementy wypełniające w postaci płyt czy sklepień, a na nich warstwy wykończeniowe (podłogowe). Tak utworzony ustrój konstrukcyjny stropu: elementy nośne — belki i wypełnienie przestrzeni między nimi, występuje w przeróżnych wariantach, zarówno co do sposobu wypełnienia, jak i materiału. Belki mogą być drewniane, stalowe i żelbetowe o przekrojach prostokątnym; dwuteowym lub teowym.

Stropy drewniane.
Stropy drewniane są stosowane przeważnie w budynkach wykonywanych z drewna, natomiast w budynkach murowanych są stosowane coraz rzadziej, głównie ze względu na ich łatwopalność.

Stropy z belkami stalowymi.
Belki stalowe, najczęściej o przekroju dwuteowym, są głównymi elementami nośnymi. Rozstaw belek zależy od sposobu wypełnienia przestrzeni między belkami, rozpiętości stropu oraz obciążeń działających na strop i wynosi 120-200 cm. Przy wypełnieniu płytami ceramicznymi rozstaw belek wynosi 120-150 cm, natomiast dla płyt żelbetowych można przyjąć 200 cm.

Długość oparcia belek stalowych na murze nie powinna być mniejsza od

a = 15 + h/3 cm

gdzie h — wysokość belki.