Oparcia stropów belkowych na ścianach

Oparcie i kotwienie belek drewnianych w ścianie zewnętrznej: a) czołowe, b) boczne;1 — belka, 2 — kotew, 3 — zatyczka.

Końce belek drewnianych i stalowych opiera się w gniazdach pozostawionych w murze. Wokół belek drewnianych pozostawia się wolną przestrzeń zapewniającą dostęp powietrza. Belki stalowe mogą być w ścianie zamurowane lub obetonowane. Pod oparcia belek drewnianych daje się podkładki z drewna twardego impregnowanego lub izolację z papy.

Stopki belek stalowych mogą być oparte bezpośrednio na warstwie zaprawy cementowej ułożonej na murze. Jeśli belka stalowa przenosi duże siły, a mur jest wykonany z materiału o niskiej wytrzymałości, wówczas należy belkę oprzeć na podkładce z betonu, kamienia, cegły klinkierowej, lub na wieńcu żelbetowym.

Aby zmniejszyć smukłość ścian oraz zwiększyć sztywność budynku przez zapewnienie lepszej współpracy stropu ze ścianami nośnymi, należy belki stropowe kotwić w murze. Zwykle belki oparte w gniazdach kotwi się w murze za pomocą płaskowników lub prętów stalowych. Jeśli belki połączone są z wieńcami, to zakotwienie stanowić mogą pręty przyspawane lub przepuszczone przez otwory w belkach i zabetonowane w wieńcu. Zakotwienie wykonuje się w co trzeciej lub w co czwartej belce opartej na ścianie. Stropy belkowe należy również połączyć kotwiami ze ścianami położonymi równolegle do belek stropowych; rozstaw kotwi przyjmuje się w odległości 1/3 rozpiętości belki.

Oparcie i kotwienie belek stalowych: a), b), c) oparcie na ścianie zewnętrznej, d) oparcie belek na ścianie wewnętrznej; 1 — belka, 2 — kotew.