Filary i słupy z cegły

Wiązanie cegieł w filarach: a) filar prostokątny 2×3 cegły, b) filar 1 1/2×2 1/2 cegły, c) filar o ściętych narożach, d) filar z węgarkami.

Filary i słupy. Filar prostokątny wykonuje się w taki sam sposób, jak mur ciągły. Przy wykonywaniu filarów należy dążyć, aby ich długość była wielokrotnością główek cegieł łącznie ze spoinami poprzecznymi. Jeśli długość filara nie jest równa całkowitej liczbie główek cegły i równa się np. 2 1/2 cegły, to wówczas na jednym końcu tej samej warstwy daje się zakończenie wozówkowe, a na drugim główkowe. Warstwę następną kończy się odwrotnie (rys. b).

Na rysunku c, d przedstawiono wiązanie cegieł w filarach z ukośnymi czołami oraz z węgarkami, które umożliwiają lepsze osadzenie ościeżnic okiennych łub drzwiowych.

Wiązanie cegieł w słupach o różnych wymiarach przedstawiono na rysunku poniżej.

Czterowarstwowe wiązanie cegieł w slupach.