Stropy z belkami żelbetowymi

Strop belkowo-płytowy T-27: a) przekrój poprzeczny stropu budynku mieszkalnego strop z płytami dolnymi, b) strop z płytami górnymi; 1 — podłoga z desek 29 mm, 2 — legar 3 — papa, 4 — cegły ułożone co ok. 0,5 m, 5 — warstwa żużla grubości 11 cm, 6 — żelbetowa dolna płytka prefabrykowana, 7 — tynk cementowo-wapienny grubości 1 cm, 8 — belka żelbetowa, 9 — żelbetowa płytka górna.

Stropy z belkami żelbetowymi. Zamiast belek stalowych w stropach belkowo-płytowych mogą być stosowane belki żelbetowe, prefabrykowane. Zależnie od rozstawu belek stropy te mogą występować zarówno w grupie stropów gęstożebrowych, jak i belkowo-płytowych.

Jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych stropów belkowo-płytowych. Na rysunku pokazano strop T-27.

W pomieszczeniach, gdzie wymagana jest gładka powierzchnia sufitu, płytki prefabrykowane są układane na dolnej półce.
Oprócz stropów belkowo-płytowych są również szeroko stosowane stropy, w których zamiast płyt prefabrykowanych używa się wypełnień łupinowych osłoniętych od spodu lub otwartych.