Strop z belkami stalowymi i płytą żelbetową

Strop WPS: a) widok, b) przekrój poprzeczny stropu, e) przekrój podłużny; 1 — belka stalowa, 2 — płyta WPS, 3 — siatka druciana, 4 — legar, 5 — deski, 6 — polepa, 7 — papa, 8 — zaprawa cementowa.

Strop z belkami stalowymi i płytą żelbetową. Zamiast płyt z cegły (Kleina) stosuje się również płyty żelbetowe prefabrykowane lub monolityczne. Strop z płytą żelbetową prefabrykowaną przedstawiono na rysunku. Szerokie zastosowanie znalazły płyty typu WPS oraz P5170 i PS W 170. Płyty WPS produkowane są o długości wynoszącej 97-147 cm ze zmianą długości co 10 cm, natomiast pozostałe — o długości 98-138 cm ze zmianą długości co 10 cm. Szerokość wszystkich płyt wynosi 40 cm.

Do wykonania stropu niepotrzebne jest deskowanie. Płyty żelbetowe układa się ręcznie z pomostu roboczego, który stanowią deski o grubości 32 mm oparte na górnych półkach belek. Po ułożeniu płyt spoiny między nimi wypełnia się zaprawą cementową w proporcji 1:2 lub 1:3.

Przekroje stropów z płytami żelbetowymi monolitycznymi: a) płyta cięgla, b) płyta ciągła, c) płyta jednoprzęsłowa, d) płyta żelbetowa na blachach fałdowych (trapezowych); 1 — blacha fałdowa, 2 — zbrojenie płyty, 3 — płyta żelbetowa, 4 — belka stalowa, 5 — beton lekki.

Na rysunku a, b pokazany jest strop belkowy z płytą żelbetową monolityczną opartą na górnych półkach belek. Ciągłość płyty zapewnia zbrojenie ułożone w przęśle i nad belkami stanowiącymi podpory. Wykonywane są również stropy, w których płyty żelbetowe monolityczne opierają się na półkach dolnych belek stalowych (rys. c); płyty te wykonuje się zwykle jako jednoprzęsłowe. Płyty żelbetowe wykonuje się na deskowaniu, które przeważnie zawiesza się na belkach.
Do wykonania stropu przedstawionego na rys. d nie jest potrzebne deskowanie. Płytę betonuje się na blachach fałdowych ułożonych na belkach. Dla większych rozpiętości i obciążeń płytę zbroi się dodatkowo prętami stalowymi o.średnicy 6-12 mm.