Wiązanie krzyżykowe (weneckie) – Wiązanie polskie (gotyckie) – Wiązanie wielowarstwowe (amerykańskie)

Wiązanie krzyżykowe (weneckie)

Na rysunku przedstawiono początek muru w wiązaniu krzyżykowym. Wiązanie krzyżykowe tym różni się od wiązania pospolitego, że w co drugie} warstwie wozówkowej za dziesiątkami (od strony lica muru) układa się połówki cegieł. Dzięki temu spoiny muru tworzą rysunek wzajemnie zazębiających się krzyżyków.

Wiązanie polskie (gotyckie)

Warstwy muru w wiązaniu polskim nie różnią się od siebie. Każda warstwa jest wozówkowo-główkowa, a spoiny pionowe jednej warstwy są przesunięte względem drugiej o 3/4 cegły. Mury w tym wiązaniu należą do ozdobnych.

 

Wiązanie wielowarstwowe (amerykańskie)

Wiązanie wielorzędowe: a) widok, b) przekrój ścian o grubości 2 i 1 1/2 cegły, c) warstwy muru wielorzędowego; 1 — warstwa główkowa, 2 — warstwa wozówkowa, 3, 4 —kolejne warstwy muru.

Przedstawione na rysunku wiązanie wielowarstwowe wykazuje znaczni odstępstwa od wiązań omówionych poprzednio. Wiązanie wielowarstwowi polega na tym, że tylko co piąta i szósta warstwa wiązane są podobnie ja w wiązaniu tradycyjnym, natomiast cztery warstwy mają spoiny pionowe poi dłużne pokrywające się. W wiązaniu tym występują cztery rodzaje warstw! Dwie warstwy — pierwsza i druga — są na przemian główkowo-wozówkowa (w zależności od grubości muru), pozostałe dwie warstwy — trzecia i czwarta wyłącznie wozówkowe. Kolejność układania warstw (rys. b) jest następująjca: 1, 2, 3, 4 warstwa i jako warstwy 5 i 6 ponownie warstwy 3 i 4. Po ułożeniu 6 warstw wymieniona kolejność warstw jest powtarzana. W warstwach wyłącznie wozówkowych, tj. 3 i 4, cegły w pasach wewnętrznych są przesunięć te w stosunku do pasów zewnętrznych, aby zapobiec przechodzeniu spoin poprzecznych przez całą grubość muru, gdyż taki mur mógłby być nieszczelny. Cegły warstw wozówkowych wiązane są tylko w kierunku podłużnym co 1/2 cegły.

Mury w wiązaniu wielowarstwowym mają niniejszą nośność niż w wiązaniu tradycyjnym, natomiast są łatwe i znacznie szybsze w wykonaniu. Wiązania wielowarstwowe szczególnie dobrze nadają się do murów w ścianach samonośnych i wypełniających, np. budynków szkieletowych.