Strop Kleina

Płyty ceramiczne w stropach Kleina: a) lekka, b) półciężka (żeberkowa), c) ciężka.

Strop Kleina. Stropy z płytami ceramicznymi są najczęściej nazywane słupami Kleina. Stropy te wykonuje się w trzech odmianach: lekkie, półciężkie i ciężkie. Płyty ceramiczne stropu Kleina przedstawiono na rysunku.

Płyty typu ciężkiego mają grubość 1/2 cegły, a lekkiego 1/4 cegły. Płyta półciężka (żeberkowa) ma również grubość 1/4 cegły, lecz jest wzmocniona żeberkami z cegieł ułożonych na rąb. Cegły w płytach układa się długością prostopadle do belek lub murów stanowiących oparcie płyt. Spoiny poprzeczne warstw sąsiednich należy przesunąć o 1/2 cegły.

Płyty Kleina można zbroić bednarką o przekroju 1 x 20 mm do 2 x 20 mm lub rzadziej prętami o średnicy co najmniej 6 mm. Przekrój zbrojenia zależy od obciążenia stropu i od rozpiętości płyty. Zbrojenie układa się w co drugiej lub w co trzeciej spoinie.
Końce bednarki należy przegiąć i zagiąć pod kątem prostym w celu wpuszczenia ich w spoiny pomiędzy cegłami i środnikiem belki.

Strop Kleina: a) przekrój poprzeczny stropu z podłogą drewnianą na legarach i płytsi typu ciężkiego zbrojoną bednarką, b) z podłogą z wykładzin, c) przekrój przez płytę ceramiczną zbrojoną prętami, d) widok płyty półciężkiej; 1 — belka stalowa, 2 — cegła, 3 — płaskownik lub pręt, 4 — siatka, 5 — polepa (beton lekki), 6 — warstwa podpodłogowa, 7 — podłoga drewniana,

Na rysunku przedstawiono strop Kleina z płytą ciężką, zbrojony bednarką (rys. a, b) i prętami (rys. c).

Płyty Kleina wykonuje się na deskowaniu, które podwiesza się najczęściej do belek stropowych. Deskowanie nie powinno przylegać bezpośrednio do belek, lecz odstawać ok. 1 cm.

Cegły płyty układa się na deskowaniu. Najpierw na cegły nakłada się zaprawę, a następnie układa w płycie na docisk. Po wymurowaniu całej płyty między dwiema belkami oraz ułożeniu zbrojenia w spoinach zalewa się płytę rzadką zaprawą cementową, tak aby wypełniła spoiny i nierówności. Do wykonania płyt Kleina stosuje się zaprawę cementową w proporcji 1:3.

Przed ułożeniem belek półki dolne (stopki) owija się siatką, aby zapewnić lepszą przyczepność tynku. W celu zwiększenia sztywności belek można półki górne obetonować.

Widok części stropu Kleina w trakcie wykonania; 1 — deskowanie podwieszone, 2 — bednarka, 3 — cegła, 4 — rygiel stanowiący podporę deskowania, 5 — uchwyt z drutu 06 mm, 6 — siatka druciana, 7 — polepa, 8 — legary, 9 — podłoga, 10 — kotew w co trzeciej belce, 11 — belka.