Wiązania pospolite murów z cegły pełnej

Układ cegieł w murach o różnej grubości wykonanych w wiązaniu pospolitym; 1 — warstwa wozówkowa, 2 — warstwa główkowa.

Mury o różnej grubości. Wiązanie pospolite znane jest również jako blokowe lub kowadełkowe. W wiązaniu pospolitym warstwy wozówkowe w murach o grubości 1 cegły i grubszych przekrywane są na przemian warstwami główkowymi. Spoiny pionowe jednej warstwy przesunięte są względem spoin warstwy następnej o 1/4 cegły. W murach o grubości 1 cegły warstwy mogą być układane na przemian wozówkowo i główkowo albo wyłącznie główkowo, natomiast w murach o grubości 1/2 cegły wszystkie warstwy są wozówkowe, a przesunięcie spoiny poprzecznej wynosi 1/2 cegły.

Początek lub koniec warstw muru wykonuje się przy użyciu cegieł trzyćwierciówek (dziewiątek); przez stosowanie dziewiątek uzyskuje się w kolejnych warstwach przesunięcie spoin. Warstwa wozówkowa zaczyna się i kończy wyłącznie trzyćwierciówkami, warstwa główkowa w murze o grubości 1 cegły zaczyna się cegłą pełną, a w murach grubszych dwiema parami trzyćwierciówek ułożonych główkowo, przy czym w murach o grubości 2 i więcej cegieł pary trzyćwierciówek układa się w narożach, a między nimi układa się cegły pełne.

Mury krzyżujące się i łączone w narożach. Przy wykonywaniu murów krzyżujących się oraz narożnikach ścian stosuje się zasądę wzajemnego przenikania murów. Prawidła przenikania wymagają spełnienia następujących warunków:

a)    warstwa wozówkowa jednego muru przechodzi na wylot, a warstwa główkowa muru drugiego jest do niej tylko dostawiona,

b)    w warstwie wozówkowej, czyli przechodzącej na wylot, spoiny pionowe poprzeczne powinny być przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły od krawędzi drugiego muru.

Mury przenikające się pod kątem prostym: a) warstwa pozioma wozówkowa, b) warstwa pozioma główkowa.

Dwie warstwy muru w narożniku prostym.

Dwa mury przenikające się w kształcie litery T łączy się według tej samej zasady. Warstwy muru poprzecznego przechodzące na wylot mają zakończenie wykonane z dziewiątek ułożonych wozówkowo.

Mury w kształcie litery T: a) warstwa pozioma wozówkowa, b) warstwa pozioma główkowa.

Narożnik prostokątny wykonuje się według zasad obowiązujących przy wiązaniu murów przenikających się pod kątem prostym. Warstwy wozówkowe każdego muru są zakończone dziewiątkami ułożonymi wozówkowo.

Przy łączeniu się muru w narożniku pod kątem ostrym lub rozwartym konieczne jest w miejscu przenikania się warstw przycinanie dotykających cegieł warstwy główkowej. Połączenie ścian w narożniku ostrym przedstawiono na rysunku.

Połączenie ścian w narożniku pod kątem ostrym: a), b) warstwy muru.