Cokoły

Cokoły; a) cokół cofnięty, b) cokół wysunięty; 1 — izolacja pozioma, 2 — rolka z cegieł, 3 — płyta betonowa.

Cokołem budynku nazywamy dolną część ściany. Cokół budynku może być cofnięty albo wysunięty z zewnętrznego lica ustawionych na nim ścian.

Nadwieszenie ściany budynku w przypadku cokołu cofniętego wynosi 3-4 cm łącznie z tynkiem ściany. Wysokość cokołów budynków mieszkalnych wynosi 40-100 cm, w zależności od tego, czy budynek jest podpiwniczony. Cokoły mogą być obłożone (licowane) cegłą, płytkami klinkierowymi lub tynkowane trwałą i szczelną zaprawą cementową.

Na rysunku poniżej pokazano cokół ściany szczelinowej warstwowej ocieplonej; Ściana piwnicy może być wykonana z betonu monolitycznego, bloczków betonowych lub z cegły. Na odsadzce — mogą to być wsporniki betonowe — wykonuje się warstwę izolacyjną i ściankę cokołu. Wokół budynku przy cokole należy na gruncie ułożyć płytki betonowe lub wykonać pas betonu odprowadzający wodę od budynku.

Cokół ściany szczelinowej: 1 — ściana piwnicy betonowa, 2 — mur z cegły lub bloczków betonowych, 3 — strop, 4 — izolacja przeciwwilgociowa, 5 — izolacja wodochronna, 6 — izolacja cieplna, 7 — ściana elewacyjna, 8 — płytki betonowe ułożone ze spadkiem.