Mury z cegieł z przewodami dymowymi spalinowymi i wentylacyjnymi

Wiązanie cegieł w murach z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi: a) przewody 1/2×1/2 cegły, b) przewody 1/2×1/2×3/4 cegły.

Mury z przewodami dymowymi spalinowymi i wentylacyjnymi. Ścianki przewodów powinny być szczelne. Cegły przegródek międzykanałowych powinny być osadzone w zewnętrznych ściankach kanałów przynajmniej jednym końcem. Na rysunku powyżej przedstawiono wiązania cegieł w murze z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi.

Przykład wiązania cegieł w murze ściany zewnętrznej, gdzie występuje konieczność ocieplenia przewodów przedstawiono na rysunku.

Przewody dymowe w ścianie zewnętrznej z dodatkowym ociepleniem.

Na rysunku poniżej przedstawiono wiązanie cegieł w kominach wolno stojących.

Wiązanie cegieł w kominach wolno stojących: a) jednoprzewodowych dymowych, b) dwuprzewodowych wentylacyjnych i dymowych, c) trójprzewodowych wentylacyjnych i dymowych.