Wiązania murów z cegły dziurawki

Mury z cegły dziurawki i kratówki: a), b) mury z cegły dziurawki o grubości 1/2 i 1 cegły, c) narożnik, d), e) mury z cegły kratówki o grubości 1/2 i 1 cegły.

Wiązania murów z cegły dziurawki.
Cegła dziurawka ma takie same wymiary jak cegła pełna. Zależnie od kii runku otworów rozróżnia się dwa rodzaje cegły dziurawki: wozówkowa o otworach przelotowych podłużnych, główkowa o otworach przelotowych poprzecznych. Używając obu rodzajów cegły można wykonać ściany w taki sposób, aby otwory nie występowały na jej powierzchniach licowych.
Cegły dziurawki używa się zwykle do wykonywania ścian działowych. Jeśli cegła dziurawka jest odporna na działanie mrozu w stanie zawilgocenia, wówczas może być użyta do wykonywania ścian zewnętrznych. Cegłę dziurawkę produkuje się w dwóch klasach: 2,5 i 5,0.
W murze o grubości 1/2 cegły wszystkie warstwy są wozówkowe, w murze zaś o grubości 1 cegły mogą być wszystkie warstwy główkowe.
Na rysunku a, b, c przedstawiono wiązanie cegieł w murach o różnej grubości stosując cegłę wozówkową i główkową. Na rysunku d, e przedstawiono wiązanie muru z cegły kratówki.
W praktyce są stosowane dwa rodzaje cegły kratówki o wymiarach: 250 x 120×65 mm oraz 250 x 120x 140 mm. Z cegły tej mogą być wykonywane mury o grubości 1/2 cegły i więcej.