Wiązania murów z pustaków ceramicznych

Wiązanie muru z pustaków ceramicznych G: a) pustak, b) wiązanie na początku ściany, c) wiązanie w narożniku ściany, d) wykonanie wieńca stropu.

Do wykonania murów stosowane są pustaki ceramiczne i betonowe. Pustaki ceramiczne mogą mieć otwory drążone pionowo lub poziomo, natomiast pustaki betonowe drążone są przeważnie pionowo. Wymiary pustaków, ich kształt i układ otworów są różne w różnych krajach. Na rysunku 6.26 przedstawiono mur z pustaków ceramicznych typu „G” produkowanych we Francji. W Polsce stosowane są pustaki ceramiczne typu „SZ”, „U”, „UNI”, „MAX”, K065W” i inne.

W ostatnich latach szerokie zastosowanie w budownictwie mają pustaki ceramiczne POROTHERM. Można z nich wykonywać ściany w budynkach o różnym przeznaczeniu i wysokości do 6 kondygnacji.

Wiązanie murów z pustaków ceramicznych K065-2W: a) pustak ceramiczny, b) wiązanie muru w narożniku, c) wiązanie muru w kształcie litery T; 1 — 1/3 pustaka ceramicznego,
2 – 5/6 cegły ceramicznej modularnej, 3 — 1/3 cegły ceramicznej modularnej, 4 — cegła ceramiczna modularna.

Istnieje kilka odmian tego pustaka różniących się wymiarami. Na rysunku poniżej przedstawiono sposób łączenia ściany zewnętrznej z wewnętrzną z przewiązaniem warstwami lub za pomocą łączników stalowych ocynkowanych.

Połączenie ścian z bloczków POROTHERM: a) warstwa pierwsza, b) warstwa druga, c) połączenie ścian łącznikami, d) element podstawowy.