Strop ceramiczno-żelbetowy Fert

Strop ceramiczno-żelbetowy Fert-45: a) widok, b) belka, c) przekrój przez żebro pod ścianką działową; 1 — pustak, 2 — belka, 3 — wieniec, 4 — ocieplenie, 5 — płyta żelbetowa.

Strop Fert. Na rysunku przedstawiono strop ceramiczno-żelbetowy stosowany głównie w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym. Do wykonania stropu używa się pustaków ceramicznych o szerokości 32, 37, 52 cm, wysokości 20 cm i długości 30 cm oraz belek prefabrykowanych ceramiczno-stalowych złożonych z pasa dolnego z kształtek ceramicznych o szerokości 12 cm połączonego z prętami zbrojenia. Z pustaków i belek można wykonywać stropy o rozstawie żeber 40 cm (Fert-40), 45 cm (Fert-45) i 60 en (Fert-60).
Do wykonania stropu nie jest potrzebne deskowanie. Belki układa się na rygach o grubości 38 mm położonych przy ścianach i pośrednio, dla rozpiętości stropu do 4,50 m przyjmuje się jedną, a większych (do 6,0 m) – dwie. Na belkach prefabrykowanych układa się pustaki, a następnie betonuje. Długość oparcia belek na ścianach powinna wynosić co najmniej 8 cm. Pustaki skrajne przy wieńcach i żebrach rozdzielnych powinny mieć otwory zamknięte, aby masa betonowa nie wlewała się do ich wnętrza.