Strop belkowo-pustakowy DZ

 Strop belkowo-pustakowy DZ: a) strop DZ-3, b) strop DZ-4, c) strop DZ-5, d) widok belki; 1 — belka, 2 — pustak, 3 — płyta betonowa, 4 — zbrojenie belki, 5 — wystające strzemiona.

Strop belkowo-pustakowy DZ. Strop DZ składa się z belek żelbetowych prefabrykowanych oraz pustaków. Belki DZ produkowane są w kilku odmianach dostosowanych do obciążeń i rozpiętości.

Rozróżnia się trzy rodzaje belek DZ:
a)    belki DZ-3 o wysokości 20 cm przewidziane są dla budownictwa ogólnego i wiejskiego o rozpiętości stropu do 6,0 m,
b) belki DZ-4 o wysokości 20 cm są przewidziane do wykonywania stropów i stropodachów w budownictwie ogólnym o rozpiętości do 6,60 m,
c) belki DZ-5 o wysokości 25 cm są przewidziane do wykonywania stropów vv budynkach szkolnych o rozpiętości do 7,8 m.

Do wykonania stropów są stosowane następujące rodzaje pustaków:
a) DZ-3 o szerokości 60 cm i wysokości 20 cm oraz ceramiczne o wymiarach 53 x 20,
b) DZ-4 o szerokości 60 cm i wysokości 24,5 cm,
c) DZ-5 o szerokości 60 cm i wysokości 31,5 cm.
Długość pustaków wynosi 30 cm.

Końce belek opiera się na murze; długość oparcia powinna wynosić co najmniej 8 cm dla belek DZ-3 i DZ-4 oraz 10 cm dla belek DZ-5. Belki podczas wykonywania stropu powinny być podparte w następujących miejscach:
a)    belki DZ-3 przy długości większej od 4,2 m w środku rozpiętości, przy podporach, jeśli wieńce są obniżone poniżej stopki belki,
b)    belki DZ-4 i DZ-5 w czterech miejscach, tj. pod dwoma skrajnymi otworami na żebra rozdzielcze oraz na obu końcach przy ścianach.

Po ułożeniu pustaków i zbrojenia górnego betonuje się pachwiny, wieniec i płytę. Ścianki działowe równoległe do belek ustawia się na dwóch lub trzech dodatkowych belkach.