Mury zespolone

Mury zespolone: a) wiązanie słupa murowanego ze zbrojeniem pionowym umieszczanym w spoinach, b) slup żelbetowy umieszczony wewnątrz słupa i na zewnątrz, c) fragment ściany wzmocnionej slupami żelbetowymi, d) slup zbrojony pionowo w bruzdach zapełnionych betonem lub zaprawą.

Konstrukcje ceramiczno-żelbetowe, tj. zespolone, stosuje się w przypadku, gdy słupy lub ściany ceglane nie są w stanie przenieść dużych obciążeń. Mury mogą być zbrojone poprzecznie lub podłużnie.

Zbrojenie poprzeczne wykonywane jest w postaci siatek z prętów okrągłych układanych w spoinach poziomych między warstwami cegieł.

Zbrojenie podłużne może być wykonane trzema sposobami:
a)    pręty zbrojenia podłużnego ustawione są między spoinami pionowymi cegieł lub na zewnątrz słupa i są powiązane strzemionami,
b)    pręty ustawione są w słupach betonowych połączonych z cegłą,
c)    pręty ustawione są na zewnętrznej stronie muru, połączone strzemionami i obetonowane.

Sposoby zbrojenia słupów i ścian oraz rodzaje wiązań cegły w murach zespolonych przedstawiono na rysunku powyżej.