Malowanie drzwi

Malowanie drzwi

Przed przystąpieniem do malowania usuń klamki, metalowe otoczki dziurki od klucza, haczyki i inne ozdoby. Zapobiegniesz w ten sposób powstawaniu zacieków
i nierówności i przyspieszysz malowanie. Odłóż je wraz ze śrubkami w bezpieczne miejsce. Po nałożeniu kolejnych warstw farby montuj je prowizorycznie z powrotem, by móc otwierać i zamykać drzwi. Dokładnie oczyść górną krawędź drzwi i dziurkę od klucza, aby podczas malowania nie dostały się na pędzel żadne zanieczyszczenia. Dokonaj wszystkich koniecznych napraw (mocowanie zawiasów, wygładzanie powierzchni papierem ściernym).

Drzwi najlepiej pomalować w następnej kolejności po ścianach i ramach okiennych, ale przed malowaniem listew przypodłogowych. Należy zamalować całą powierzchnię od razu, by nie doszło do powstania śladów
zaschniętej farby. Drzwi malujemy farbą olejną, najlepiej chroniącą je przez zniszczeniem; jest to w większości domów największa powierzchnia farby olejnej.

Konieczne jest położenie warstwy pośredniej, nawet jeśli istniejąca warstwa farby jest w dobrym stanie, a nowy kolor ciemniejszy od poprzedniego. Tam, gdzie istniejący kolor jest ciemniejszy od nowego, połóż dwie warstwy pośrednie, przecierając powierzchnię papierem ściernym przed każdym kolejnym malowaniem. Górna krawędź drzwi nie wymaga malowania, chyba że jest widoczna z położonych wyżej punktów.

Niemniej trzeba pamiętać, że powierzchnia malowana przyciąga mniej kurzu niż surowe drewno. Jeśli chcesz pomalować każdą stronę drzwi na inny kolor, pomaluj krawędź z zawiasami na kolor zewnętrznej strony, zaś krawędź z zamkami na kolor strony wewnętrznej (jeśli drzwi otwierają się do pokoju). Rozplanuj pracę w sposób przedstawiony poniżej.

Drzwi płycinowe
1    Użyj pędzla o szerokości 2,5 cm do zamalowania listew.
2    Zamaluj powierzchnię płycin pędzlem o szerokości 5 lub 7,5 cm.
3    Zamaluj pionowe pasy centralne.
4    Zamaluj górne, środkowe i dolne pasy poprzeczne.
5    Zamaluj zewnętrzne płaszczyzny pionowe i krawędzie, a na końcu framugę.