Malowanie drzwi

DRZWI GŁADKIE
W celu szybkiego zamalowania całej powierzchni drzwi posłuż się pędzlem o szerokości 7,5 cm. Zacznij od górnego rogu po stronie zawiasów i zamalowuj kwadraty o powierzchni około 60 cm2 kończąc na kwadracie w dolnym rogu po stronie klamki.

Malowanie każdego fragmentu rozpocznij od pionowych pociągnięć pędzla, następnie rozprowadź farbę poprzecznymi ruchami, wreszcie wykończ lekkimi posunięciami pędzla w górę. Malując krawędzie staraj się nie dopuścić do powstawania zgrubień i tam, gdzie to możliwe, wychodź pędzlem poza krawędzie. Wąski pędzel (5 cm) jest do tego celu najlepszy.

Strzeż się powszechnie popełnianego błędu, polegającego na zbyt grubym nakładaniu farby na górną krawędź drzwi i zbyt cienkim po bokach. Pracuj szybko, by nie dopuścić do wyschnięcia krawędzi zamalowanych kwadratów. Duża i gładka powierzchnia gładkich drzwi wymaga szczególnie ostrożnego nakładania i rozprowadzania farby, gdyż uwypukla wszelkie zacieki i nierówności.

Zablokowanie otwartych drzwi
Otwórz drzwi zawiasowe i zablokuj, wpychając pod nie klin. Dzięki temu uzyskasz dostęp do zewnętrznych krawędzi drzwi i unikniesz przykrej sytuacji zatrzaśnięcia się drzwi po zdjęciu klamki. Przed ponownym zamknięciem drzwi upewnij się czy farba jest zupełnie sucha, by nie dopuścić do zlepienia się drzwi z framugą.

Malowanie płycin i krawędzi
Płyciny malujemy zawsze od góry do dołu. Nie dopuść do powstawania zacieków, wynikających z „przeładowania” pędzla. Ze wszystkich typów farb, właśnie farba olejna najczęściej tworzy zacieki. Do malowania krawędzi (powyżej) weź mały pędzel, unikniesz w ten sposób tworzenia się zgrubień. Niewidoczna górna krawędź drzwi nie wymaga malowania. Przed położeniem nowej warstwy wygładź poprzednią papierem ściernym, by zwiększyć jej przyczepność.