Wiązania murów z pustaków betonowych

Istnieje wiele odmian pustaków betonowych. Korzystną cechą pustaków betonowych jest możliwość produkcji prostszych typów bezpośrednio na placu budowy przy użyciu nieskomplikowanych maszyn i form (pustaczarek).

Do wykonania ścian z pustaków betonowych należy użyć dwóch lub trzech typów pustaka. Pustaki mogą być wykonywane z betonu zwykłego, keramzyto – betonu, żużlobetonu, betonu i tłucznia ceglanego, stróżkobetonu oraz trocino betonu.

Ze względu na sposób drążenia wynikający z wymagań izolacyjnych i konstrukcyjnych pustaki betonowe można podzielić na trzy grupy:

a)    pustaki o większej liczbie wąskich szczelin,

b)    pustaki z dużymi otworami do wypełnienia materiałem izolacyjnym, pustaki z materiałów o dobrej izolacyjności do wypełnienia betonem konstrukcyjnym,

c)    pustaki z częściowo wąskimi szczelinami i dużymi otworami do wypełnienia materiałem izolacyjnym lub częściowo izolacyjnym i betonem konstrukcyjnym.

W Polsce szeroko były stosowane pustaki Alfa, Kontra, SM-185, Wrocławskie, Muranów, zasypowe (XX, EF, BSP, Gamma) i inne. Mury z pustaków wykonuje się według ogólnych zasad wiązania, które obowiązują przy wykonywaniu muru z cegły.