Wiązania murów z betonu komórkowego

Wiązanie murów z bloczków i płytek betonu komórkowego: a) mur grubości 24 cm, b) mur grubości 31 cm, c) mur grubości 37 cm.

Wiązania murów z betonu komórkowego. Do wykonania murów używa się bloczków i płytek z betonu komórkowego produkowanych w odmianach 400, 500, 600, 700 i następujących typów:

a)    bloczki 49/36, 49/30, 49/24, 49/18, 59/36, 59/30, 59/24, 59/18 cm,

b)    płytki 49/12, 49/6, 59/12, 59/6 cm.

Bloczki i płytki odmiany 400 i 500 stosuje się do ocieplenia budynków oraz do wykonania ścian nienośnych, pozostałe odmiany o klasie większej od 3 < wykonania murów ścian nośnych.

Mury z bloczków i płytek wykonuje się z zachowaniem zasad wiązania obowiązujących przy wykonywaniu murów z cegły stosując zasady wiązaniu pospolitego. W ścianach o grubości 24 cm stosuje się bloczki odmiany lift. a w ścianach o grubości 37 cm bloczki i płytki odmiany 07. Spoiny poziomi: nie mogą przekraczać grubości 15 mm, a pionowe 10 mm.

Bloczków i płytek z betonu komórkowego nie można stosować do wznoszenia ścian z przewodami dymowymi lub wentylacyjnymi. Ściany takie należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej. Z betonu komórkowego nie należy wykonywać murów w podziemiu oraz dolnej części ścian zewnętrznych parteru znajdujących się poniżej 0,5 m nad terenem. Ponadto nie należy stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności (pralniach).

Beton komórkowy jest kruchy, w związku z tym do wykonania otworów w ścianach nie można stosować narzędzi ciężkich. Wszelkie wycięcia i bruzdy powinny być wykonane za pomocą pił (mechanicznych) lub wiertarek. Wiązanie murów z bloczków i płytek z betonu komórkowego przedstawiono na rysunku.

 Połączenie ścian z bloczków YTONG: a) wiązanie murarskie, b) na styk z łącznikami.

Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego firmy YTONG i HEBEL są szeroko stosowane obok bloczków SIPOREX. Bloczki YTONG mają dużą dokładność wymiarów i mogą być wykonywane z nich mury na cienkie spoiny. Przy użyciu specjalnej zaprawy murarskie grubość spoiny jest mniejsza niż 1 mm i nie większa niż 3 mm.
Mury z bloczków na cienkie spoiny mogą być stosowane jako ściany konstrukcyjne nośne i usztywniające przenoszące obciążenia pionowe od stropów górnych kondygnacji, a także poziome od wiatru.
Produkuje się kilka odmian bloczków YTONG do murowania ścian,z których można wykonywać budynki o wysokości dwóch kondygnacji.
Mury z bloczków YTONG wykonuje się z zachowaniem zasad wiązać obowiązujących przy wykonywaniu murów z pustaków ceramicznych POROTHERM i bloczków z betonu komórkowego stosując zasadę wiązania pospolitego. Na rysunku przedstawiono połączenie ścian wzajemnie prostopadłych.