Układ zabudowy kuchni

Układ zabudowy kuchniUkład zabudowy kuchni zależy od wielkości i kształtu pomieszczenia kuchennego. Układ jednorzędowy występuje najczęściej w wąskich pomieszczeniach, a jego odmianą są kuchnie wnękowe w tzw. kawalerkach. Układ dwurzędowy  występuje w kuchniach średniej wielkości. Pozwala on na bardziej korzystne usytuowanie elementów wyposażenia. Mniejsza jest w tym układzie długość drogi pokonywanej w czasie pracy. Układ w kształcie litery L  jest najbardziej racjonalny pod względem organizacji pracy w kuchni o kształcie zbliżonym do kwadratu. Natomiast układ w kształcie litery U jest możliwy do realizacji tylko w dużych pomieszczeniach kuchennych. Odmianą tego układu jest układ w kształcie litery G, który występuje w kuchniach otwartych (połączonych bezpośrednio z innymi pomieszczeniami). Elementem łączącym kuchnię otwartą z pokojem jest zazwyczaj wysoki bufet lub zwykły stół do spożywania posiłków.
O warunkach pracy i sprawnym wykonywaniu czynności kuchennych decydują: prawidłowe wzajemne usytuowanie i wielkości poszczególnych stanowisk roboczych. Zaleca się na przykład, aby suma boków tzw. trójkąta pracy, którego wierzchołkami są: lodówka, trzon kuchenny i zlewozmywak nie przekraczała: w kuchniach małych i średnich -7 m, w kuchniach dużych – 8 m.