Tapetowanie sufitu

Tapetowanie sufituSufity w naszych mieszkaniach rzadko się tapetuje. Na ogół są malowane białą farbą ścienną. Jeżeli jednak chcemy je wytapetować, to potrzebna będzie pomoc drugiej osoby. Tapetujący rozpoczyna pracę od przyklejenia jednego końca brytu, a następnie kontynuuje ją równomiernie dociskając bryt do podłoża na całej jego długości. Druga w tym czasie podtrzymuje bryt np. czystą szczotką na długim kiju lub innym przyrządem o podobnym kształcie. Takie podtrzymywanie nie wymaga korzystania z drugiej drabiny przez pomocnika.