Pomost do betonowania

W stropach gęstożebrowych wszelkiego rodzaju na warstwę ułożonych pomiędzy belkami pustaków wylewa się warstwę betonu tzw. nadbeton. Tam, gdzie to możliwe warstwę tę wylewa się z betonu towarowego dostarczanego na plac budowy gruszką betoniarską i pompą. Tam, gdzie dostawa betonu jest niemożliwa trzeba nadbeton wylewać ręcznie na ogół transportując go taczką z miejsca przygotowania. Nie można jednak poruszać się taczką po ułożonych pustakach. Na nich opiera się pomost zbity z desek, po którym przetaczamy taczkę.