Pokój do pracy

Pokój do pracy – Stałe, wygodne miejsce do pracy i nauki w domu jest potrzebne nie tylko dzieciom. Dorośli domownicy często dokształcają się wieczorami, uczą się języków obcych, piszą opracowania związane z ich pracą zawodową, potrzebują miejsca do zajęć hobbystycznych, miejsca do majsterkowania. W większości wypadków do tego celu wystarczy wygospodarowanie tzw. kącika do pracy w pokoju dziennym lub w sypialni. Podstawowe elementy wyposażenia takiego kącika to biurko, stół lub podnoszony blat (oparty na szafkach lub przymocowany do ściany) oraz zestaw podręcznych półek lub blisko usytuowany regał. Meblem łączącym w sobie oba wymienione rodzaje sprzętów jest sekretarzyk. Biurko (stół, blat, sekreta-rzyk) powinno być ustawione w pobliżu okna, aby zapewnić pracującemu prawidłowe oświetlenie w ciągu dnia.

Kącik do pracy może być również częścią pomysłowo zaprojektowanej zabudowy ściany z oknem. Obecnie często rezygnuje się z tradycyjnej oprawy okna -z firanek i długich zasłon – na rzecz obudowania ściany zestawem półek i szafek wraz z ażurową osłoną grzejnika c.o. W takim wypadku wystarczy jedynie poszerzyć do ok. 50…60 cm odpowiedniej długości fragment półki-parapetu na wysokości ok. 75 cm, aby uzyskać gotowy blat do pracy, którego uzupełnieniem będą półki i postawione obok wygodne krzesło lub mały fotel.