Nadproża z belek stalowych

Nadproże z belek stalowych; 1 — belka stalowa, 2 — śruba.

Nadproża z belek stalowych. Na rysunku przedstawiono nadproże z belkami stalowymi. Długość oparcia belek na murze powinna wynosić 20-25 cm. Przestrzeń między belkami wypełnia się cegłą. Przed rozpoczęciem wypełniania nadproża cegła, należy osiatkować dolne półki belek w celu zapewnienia przyczepności zaprawy przy późniejszym tynkowaniu. Do wykonania takiego nadproża nie potrzeba formy (deskowania). Aby zapobiec rozsuwaniu poprzecznemu belek można je połączyć prętami lub śrubami.