Kącik sypialny w pokoju dziennym

Kącik sypialny w pokoju dziennym (jednak tylko w zdecydowanie dużym pomieszczeniu) może również przyjąć formę nowoczesnej, przestrzennej alkowy z szerokim łożem i obniżonym sufitem opartym na lekkich, drewnianych słupkach, wyznaczających jej powierzchnię, w dzień otwartej, „wciągniętej” w zespół mebli wypoczynkowych, w nocy wydzielonej z całości pokoju zasłonami, nadającymi kameralny i intymny charakter „miejscu do spania”.
Jeżeli w pokoju ma być zestaw foteli, to zgodnie z przyjętą zasadą, powinny być one lekkie, o niewielkich wymiarach i konstrukcji szkieletowej, przestrzennej, natomiast ciężki, duży klubowy fotel może być jedynie pojedynczym akcentem wśród niskich siedzisk i innych sprzętów.
Rozmiary mebli i odstępy między nimi decydują o tym, jak będą oddaleni od siebie siedzący na nich ludzie. Niewskazane jest zarówno nadmierne stłoczenie mebli, jak i nadmierne ich rozstawienie. W pierwszym
wypadku, dostęp do mebli jest utrudniony, w drugim uniemożliwione jest nawiązywanie kontaktu.
W zestawie wypoczynkowym częstym sprzętem jest telewizor. Należy pamiętać, że z uwagi na higienę wzroku, wygodę oglądania i ochronę ekranu telewizor musi być prawidłowo ustawiony. Odległość środka ekranu od podłogi nie powinna wynosić więcej niż 1 m. Odległość patrzenia zależna jest od wielkości ekranu. Ekran telewizora powinien znajdować się w cieniu, tj. nie naprzeciw okna.