Stropy żelbetowe

Przekroje stropów gęstożebrowych: a) żebrowy, b) skrzynkowy, c) prefabrykowany piytowo-żcbrowy; 1 — żebro, 2 — ptyta górna, 3 — płyta dolna, 4 — skrzynka drewniana lub bloczki z betonu komórkowego bądź styropianu, 5 — sufit podwieszony (suprema i tynk), 6 – płyta żebrowa prefabrykowana o długości 590 cm, 7 — płytka górna o wymiarach 34 x 82,5 cm.

Stropy żelbetowe. Do grupy stropów gęstożebrowych zalicza się te stropy, w których rozstaw żeber (belek) nie przekracza 100 cm.
Strop żelbetowy żebrowy. Przedstawiony na rys. 6.59a strop jest stosowany dla większych obciążeń i tam, gdzie nie jest wymagana gładka powierzchnia od spodu, np. w pomieszczeniach magazynowych, parkingach itp. W budynkach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie wykonuje się stropy z gładką powierzchnią od spodu (rys. b).
Zarówno ze względu na korzystne walory izolacyjne, jak i mniejszy ciężar konstrukcji szeroko były stosowane stropy z wewnętrzną przestrzenią powietrzną, tzw. stropy skrzynkowe. Skrzynki lub formy ustawia się na uprzednio wykonanej płytce dolnej podsufitowej, a następnie układa się, pręty zbrojenia  i całość betonuje. Ostatnio zamiast skrzynek mogą być użyte bloczki z tworzyw sztucznych lub innych materiałów. Grubość płytki dolnej wynosi 3 cm, górnej 5 cm.
Ze względu na trudności wykonania oraz wysoki koszt, stropy skrzynkowe są stosowane coraz rzadziej.
Strop płytowo-żebrowy. Na rysunku c pokazano strop prefabrykowany z gładką powierzchnią od spodu, który może być wykonany z płyt żebrowych odwróconych żebrami do góry. Na żebrach układa się płytki żelbetowe pod podłogą. Przedstawiony strop SPS ma rozstawy żeber 60 i 90 cm oraz wysokość 30 cm.