Dra av betong

När du häller betongbasskiktet manuellt är det viktigt att korrekt bestämma höjden på avjämningsmassan. Detta uppnås med hjälp av styrningar som läggs på marken och fästs vid den, t.ex.. med monteringsbruk. Plåstren ligger vad 80-100 cm placera sina övre ytor på en jämn nivå. Häll nu betong successivt i utrymmena mellan lattorna och ta bort överskottet med en läkt som glider längs med de främre lattorna. Efter att betongen har härdat, ta bort lapparna, och jämna till platserna efter dem med cementbruk.