Strop odcinkowy

Przekroje stropu odcinkowego: a) w trakcie wykonania, b) po usunięciu deskowania, c) ściągi stalowe łączące belki; 1 — krążyna, 2 — krawędziak, 3 — siatka, 4 — beton, 5 — gruz, 6 — tynk, 7 — ściąg.

Strop odcinkowy. Strop ten stanowi pośrednią konstrukcję pomiędzy sklepieniem a stropem płaskim. Rozstaw belek wynosi 1,2—1,5 m. Cegły w sklepieniu odcinkowym mogą być ułożone równolegle do belek lub prostopadłe. Aby zapobiec wygięciu się belek z ich płaszczyzny w trakcie murowania sklepienia, należy belki połączyć ściągami z prętów stalowych (rys.c), albo wszystkie sklepienia murować równocześnie odcinkami przesuwając się od jednego końca belek do drugiego. Przestrzeń między płytą a podłogą wypełnia się materiałem o mniejszym ciężarze a lepszych właściwościach izolacyjnych.