Wybór farby do malowania

Wybór farby do malowania. Jest to poważna decyzja, także pod względem ekonomicznym.

Istnieje ogromny wybór farb o różnych właściwościach. Kłopotem może być dobranie odpowiedniej oraz jej koloru spośród tysięcy dostępnych możliwości.

Typy farb

Tradycyjne malowanie surowego drewna lub metalu wymaga zazwyczaj trzech etapów: zagruntowania, jednej lub dwóch warstw podkładu i warstwy wierzchniej, z lekkim przeszlifowaniem powierzchni pomiędzy warstwami. Ściany i sufity są łatwiejsze w odnawianiu – kładziemy od jednej do trzech warstw farby. Malowanie surowego tynku może natomiast wymagać zagruntowania, a zmiana koloru ściany z ciemniejszego na jaśniejszy – nałożenia podkładu. Rozwój technologii sprawił, że farby stały się mniej brudzące i bardziej przyjazne dla środowiska. Jest coraz więcej farb wodorozcieńczalnych, a niektóre określane są nawet jako ekologiczne. Farby, które nie zawierają rozpuszczalników czy innych szkodliwych chemikaliów, są biodegradowalne, a niektóre leż pozwalają ścianom „oddychać”. Wybór farby zależy przede wszystkim od typu i stanu powierzchni, jaką chcemy pomalować, oraz naszych upodobań.

Farby można podzielić na dwie główne kategorie: wodorozcieńczalne i sporządzone na bazie rozpuszczalników. Takie informacje zawarto na etykiecie. Na ogól znajduje się tam też opis powierzchni, do jakich farba może być użyta, podana jest także jej wydajność. Generalnie farbę rozpuszczalnikową można nakładać na farbę wodorozcieńczalną, ale nie odwrotnie.

Farby wodorozcieńczalne (emulsyjna, dyspersyjna) – najpopularniejsze to: akrylowe, lateksowe (o zwiększonej zawartości akrylu) lub winylowe.

Coraz rzadziej stosuje się wodorozcieńczalne farby klejowe. Farby dyspersyjne łatwo się nakłada, szybko schną i nie śmierdzą. Niektóre są gęste i mniej chlapią podczas malowania. Mogą tworzyć powlokę matową, półmatową lub błyszczącą.

Farby rozpuszczalnikowe Są to przede wszystkim farby olejne i alkidowe, powstałe ze zmieszania olejów i żywic. Schną wolniej, dając trwalszą powierzchnię. Może ona być błyszcząca lub półmatowa, rzadziej – matowa. Farby takie, jeśli zgęstnieją, można rozrzedzić rozpuszczalnikiem zalecanym przez producenta, na przykład benzyną lakową.