Bindande väggar av betongblock

Det finns många varianter av betongblock. Fördelen med betongblock är möjligheten att tillverka enklare typer direkt på byggarbetsplatsen med enkla maskiner och formar (pustaczarek).

Två eller tre typer av ihåliga tegel ska användas för att göra väggar av betongblock. Blocken kan göras av vanlig betong, expanderad lera – betong-, slaggbetong, betong och tegel krossad sten, betong och sågspån av betong.

På grund av borrmetoden som är ett resultat av isolerings- och konstruktionskraven kan betongblock delas in i tre grupper:

a) ihåliga tegelstenar med ett större antal smala slitsar,

b) ihåliga tegelstenar med stora öppningar som ska fyllas med isoleringsmaterial, ihåliga tegelstenar av material med goda isoleringsegenskaper som ska fyllas med byggbetong,

c) ihåliga tegelstenar med delvis smala slitsar och stora öppningar som ska fyllas med isolerande eller delvis isolerande material och konstruktionsbetong.

Alfablock användes flitigt i Polen, Mot, SM-185, Wroclawskie, Muranów, ficka (XX, EF, T.EX, Gamma) på insidan. Ihåliga tegelväggar är gjorda enligt de allmänna reglerna för bindning, som gäller för konstruktion av tegelväggar.