Bindningar av murverk med perforerat tegel

Väggar av perforerat och rutigt tegel: a), b) ihåliga tegelväggar med en tjocklek 1/2 i 1 tegelstenar, c) hörn, d), e) väggar gjorda av rutiga tegelstenar med en tjocklek 1/2 i 1 tegelstenar.

Bindningar av murverk med perforerat tegel.
Det perforerade teglet har samma mått som det massiva teglet. Beroende på hålens form urskiljs två typer av perforerade tegelstenar: en gaffeltruck med långsträckta genomgående hål, huvudstock med tvärgående genomgående hål. Genom att använda båda typerna av tegel kan du göra väggar på detta sätt, att hålen inte syns på dess ansiktsytor.
Perforerade tegelstenar används vanligtvis för att göra skiljeväggar. Om den perforerade tegelstenen är frostbeständig när den är våt, sedan kan den användas för att göra ytterväggar. Den perforerade tegelstenen tillverkas i två klasser: 2,5 i 5,0.
I murverk tjock 1/2 alla lager av tegelstenar är bårstänger, i väggen med en tjocklek 1 tegelstenar kan vara alla huvudlager.
I figur a, b, c visar limningen av tegelstenar i väggar av olika tjocklek med hjälp av en vagn och huvudtegel. I figur d, e visar limningen av en rutig tegelvägg.
I praktiken används två typer av rutiga tegelstenar med dimensioner: 250 x 120×65 mm och 250 x 120x 140 mm. Tjocka väggar kan göras av denna tegelsten 1/2 tegelstenar och mer.