Innertak med armerad betongbalkar

T-27 balk och platta tak: a) tvärsnitt av taket i ett bostadshustak med bottenplattor, b) tak med övre plattor; 1 - plankgolv 29 mm, 2 - legar 3 — pappa, 4 - tegelstenar arrangerade ca. 0,5 m, 5 - slaggskiktets tjocklek 11 centimeter, 6 - armerad betong undre prefabricerad plåt, 7 - tjocklek cement-kalkputs 1 centimeter, 8 - armerad betongbalk, 9 - toppplatta av armerad betong.

Innertak med armerad betongbalkar. Balkar av armerad betong kan användas istället för stålbalkar i bjälklagets tak, prefabricerade. Beroende på avståndet mellan balkarna kan dessa golv återfinnas i gruppen rib-och-platta golv, samt balk-plåt.

Det finns många designlösningar för takbjälkar. Bilden visar T-27-taket.

I rum, där en slät takyta krävs, prefabricerade plattor placeras på den nedre hyllan.
Förutom tak med bjälkar används även tak i stor utsträckning, där man istället för prefabricerade paneler använder skalfyllningar med undersida eller öppna paneler.