Prefabricerade överliggare av armerad betong

Väggsektioner med överliggare av prefabricerade element L.

Prefabricerade överliggare av armerad betong. Figuren visar en överliggare gjord av L-formade balkar och hög 22 centimeter. Bjälkarnas ändar vilar på murbruket som lagts på murverket, och utrymmet mellan balkarna är fyllt med betong. För att förhindra att ytterväggarna fryser bör överliggarna täckas med isolerande och strukturerat material.

Överliggaren i en sandwichvägg visas på ritningen nedan. Valvet i den bärande väggen gjordes på prefabricerade element L, medan överliggaren i gardinväggen är baserad på vinkelfästen fästa på takbalken.

Lintelupphängningar i gardinväggen: 1 - fäste med stänger för upphängning av överliggare, 2 - armerad betongkrans, 3 - prefabricerade element L, 4 - tak.