Stålbalkar

Stålbalksöverstycke; 1 - stålstång, 2 - skruv.

Stålbalkar. Figuren visar en överligger med stålbalkar. Längden på stödet för balkarna på väggen bör vara 20-25 centimeter. Utrymmet mellan balkarna är fyllt med tegel. Innan du börjar fylla överliggaren, tegel, nät de nedre flänsarna på balkarna för att säkerställa vidhäftning av murbruket under efterföljande putsning. Du behöver inget formulär för att göra en sådan överligger (formsättning). För att förhindra att balkarna glider isär kan de sammanfogas med stänger eller bultar.