Kompositväggar

Kompositväggar: a) limning av en tegelpelare med vertikal förstärkning placerad i fogarna, b) armerad betongsloop placerad inuti och utanför pelaren, c) fragment av en vägg armerad med armerade betongstolpar, d) vertikalt förstärkt slup i fåror fyllda med betong eller murbruk.

Keramiska armerade betongkonstruktioner, dvs.. komplex, gälla i fråga om, när pelare eller tegelväggar inte klarar tunga belastningar. Väggarna kan vara tvär- eller längsgående förstärkta.

Tvärförstärkning är gjord i form av maskor av rundstänger placerade i horisontella fogar mellan tegelskikt.

Längsförstärkning kan göras på tre sätt:
a) längsgående armeringsjärn är placerade mellan de vertikala fogarna av tegel eller utanför pelaren och är bundna med byglar,
b) stängerna är satta i betongpelare kopplade till en tegelsten,
c) stängerna sitter på väggens utsida, förbundna med stigbyglar och inkapslade i betong.

Metoderna för pelar- och väggförstärkning samt typerna av tegelbindningar i kompositväggar presenteras på ritningen ovan.