Tegelväggar med rök- och ventilationskanaler

Limning av tegel i väggar med rök- och ventilationskanaler: a) 1/2 trådar×1/2 tegelstenar, b) 1/2 trådar×1/2×3/4 tegelstenar.

Väggar med rök- och ventilationskanaler. Kanalernas väggar ska vara täta. Tegelstenarna av kanalavdelare bör vara inbäddade i kanalernas ytterväggar med minst en ände. Bilden ovan visar tegelbindningarna i väggen med rök- och ventilationskanaler.

Ett exempel på limning av tegel i murverket på en yttervägg, där det finns behov av att isolera kablar, se figuren.

Rökrör i yttervägg med tilläggsisolering.

Bilden nedan visar limning av tegel i fristående skorstenar.

Bindning av tegel i fristående skorstenar: a) enkanalig rök, b) dubbelkanalig ventilation och rök, c) trevägsventilation och rök.