Dörrmålning

Innerdörrar

Vi tar bort så många element från dörren, så mycket som möjligt, eftersom det är väldigt svårt att måla runt dörrhandtagen, beslag eller krokar. Lägg en folie under dörren, för att skydda golvet från stänk. Vi väljer verktyg för målning, efter dörrytan.

För dörrens plana plan använder vi en borstbredd 7,5 centimeter, och små borstar (3 cm i 2 centimeter) för halvcirkulära eller konkava element.

Vi är de sista som målar delen mittemot gångjärnen (att ha något att hålla dörren för).

Släta dörrar

I vår fantasi delar vi upp dörren i mindre delar (tand. illustrationen ovan) och vi försöker måla snabbt, för att undvika undermålning eller synliga fogar.

1 Vi börjar från det övre vänstra hörnet (överst till höger, om vi är vänsterhänta), täcker ungefär halva bredden (1). Först målar vi med vertikala penseldrag, och dra sedan borsten lätt horisontellt över hela ytan.

2 Vi målar de återstående delarna (2-6) på samma sätt. Det är viktigt att, att måla alla delar på samma sätt – ytan ska vara jämn och slät.

3 För efterbehandling av dörrkanter (7) vi använder en liten borste. Till sist målar vi dörrkarmen.

 

Praktiskt råd

• Att applicera lite vaselin på gångjärnen och alla andra metallelement i dörren skyddar dem effektivt mot förorening med färg.

• Den målade ytan bör inspekteras omedelbart, att kolla, om det inte finns några streck, för att hinna sprida ut dem med en pensel.

Paneldörrar

Ordningen på att måla paneldörrar är. mer komplicerat (tand. illustrationen nedan). Vi kommer att behöva två eller tre borstar i olika storlekar.

1 Först postar vi lamellerna runt de rektangulära panelerna (1), och sedan själva panelerna (2). Vi utgår från de övre panelerna och målar uppifrån och ner med vertikala penseldrag. På samma sätt täcker vi panelerna med färg.. Avsluta ytorna med lätta horisontella penseldrag

2 Vi målar den vertikala stilen som skiljer panelerna åt (3). Sedan målar vi de horisontella stilarna, börjar med de övre och slutar med de nedre (4).

3 Vi målar de yttre stilarna och kanterna (5).

4 Till sist målar vi dörrkarmen (6).