Stropy żelbetowe płytowo-żebrowe

Strop płytowo-żebrowy: a) strop płytowy jednokierunkowo pracujący, swobodnie podparty, b) jw. utwierdzony na podporach, c) strop płytowo-żebrowy wieloprzęsłowy, d) strop z płyt prefabrykowanych wielootworowych; 1, 2, 3, 4, 5, 6 — pręty zbrojenia głównego, 7 — pręty rozdzielcze, 8 — wieniec zewnętrzny, 9 — wieniec wewnętrzny, 10 — płyta stropowa wielootworowa, 11 — blok ścienny.

Stropy żelbetowe płytowo-żebrowe. Elementami nośnymi stropu płytowo-żebrowego są płyta i żebro. Stropy te stosuje się głównie w tych pomieszczeniach, w których nie jest wymagana gładka powierzchnia stropu od spodu oraz tam, gdzie strop przenosi duże obciążenia, np. w magazynach. Stosowane rozpiętości żeber wynoszą 4,5-7,5 m. Wysokość żebra przyjmuje się 1/15 l (l — rozpiętość żebra).

Grubość płyt stropowych jednokierunkowo zbrojonych wynosi 1/30 rozpiętości płyty i nie mniej niż:
a) 5 cm w przypadku płyt dachowych,
b) 6 cm w przypadku płyt stropowych,
c) 12 cm w przypadku płyt pod przejazdami.

Żebra mogą być jednoprzęsłowe lub wieloprzęsłowe. Podpory pośrednie żeber wieloprzęsłowych stanowić mogą ściany lub podciągi oparte na slupach, ze względu na ciągłość płyt, pręty zbrojenia są umieszczane w przęsłach płyty przeważnie na dole oraz na górze, nad żebrami. Jeśli w przęśle płyty górne włókna są rozciągane, to wówczas pręty zbrojenia układa się w strefie rozciąganej, tj. na górze płyty. W stropach płytowo-żebrowych łatwo wykonać można otwory technologiczne o różnych wymiarach, jeśli takie są potrzebne ze względów użytkowych. Szersze zastosowanie stropy te mają w budownictwie szkieletowym.