Stropy żelbetowe płytowe

Stropy żelbetowe płytowe

Stropy płytowe mają najmniejsze grubości ze wszystkich opisanych stropów. Stropy te stosuje się do rozpiętości ok. 9,0 m. Grubość płyty zależy od rozpiętości stropu, sposobu oparcia, wielkości obciążeń oraz wymagań odnośnie izolacyjności akustycznej. Ze względów konstrukcyjnych grubość płyty można przyjąć w granicach od 1/20 do 1/50 rozpiętości, w zależności od sposobu jej oparcia. Natomiast ze względu na izolacyjność akustyczną przyjmuje się grubość płyt w budynkach mieszkalnych nie mniejszą od 16 cm. Jeżeli płyty stropów oparte są na dwóch równoległych krawędziach, to wówczas pracują w jednym kierunku. Płyty oparte na czterech krawędziach mogą pracować albo w jednym kierunku, albo w dwóch kierunkach. Zależy to od rozpiętości l1 i l2, w przypadku gdy l1/l2 > 2 płyta pracuje jednokierunkowo, natomiast jeśli l1/l2 ≤ 2 płyta pracuje w obu kierunkach.
Stropy płytowe wykonywane są w postaci płyt żelbetowych monolitycznych betonowanych na miejscu budowy lub złożonych z płyt prefabrykowanych. Zależnie od wymiarów l1 i l2 płyty monolityczne mogą być jednokierunkowe lub krzyżowo zbrojone, natomiast płyty prefabrykowane są przeważnie jednokierunkowo zbrojone. Wymiary płyt prefabrykowanych — głównie szerokość,  zależą od możliwości transportu drogami publicznymi oraz od urządzeń montażowych.
Płyty betonowane na miejscu budowy mają najczęściej przekrój pełny, prefabrykowane zaś produkuje się zarówno o pełnym przekroju, jak i z otworami. Długość płyt prefabrykowanych stosowanych na stropy w budownictwie powszechnym nie przekracza 12,0 m, a szerokość 2,4 m.

Na rysunku a, b, c pokazano strop z płytą żelbetową monolityczną, rys. d strop z płyt prefabrykowanych wielootworowych.