Stropy pustakowe ceramiczno-żelbetowe i żebrowe prefabrykowane

Stropy pustakowe ceramiczno-żelbetowe i żebrowe prefabrykowane. Szerokie rozpowszechnienie w budownictwie ogólnym znalazły stropy pustakowe ceramiczno-żelbetowe i żebrowe prefabrykowane. Istnieje wiele odmian pustaków zarówno ceramicznych, jak i betonowych różniących się kształtem i szerokością. Długość pustaków ceramicznych wynosi zwykle 25-30 cm, natomiast betonowych może być większa.

Ustrojem nośnym stropów ceramiczno-żelbetowych jest żebro monolityczne najczęściej o przekroju teowym. W niektórych stropach, np. typu Fert, stosuje się beleczki prefabrykowane ceramiczno-stalowe, które są obetonowane miejscu wbudowania.

W stropach prefabrykowanych żelbetowych ustrojem nośnym jest belka prefabrykowana zwykle o przekroju teowym w fazie montażowej i dwuteowym, utworzona przez połączenie z betonem pachwinowym w fazie eksploatacyjnej Współpracę belek z betonem zapewnia dodatkowo zbrojenie (pręty stalowe wystające ze środnika belek.

W celu zapewnienia pełnej współpracy żeber podłużnych stropu gęstożebrowego stosuje się żebra poprzeczne, tzw. rozdzielcze w odstępach 3,0-4,0 m. Żebra te zapobiegają, również „klawiszowaniu” belek stropów prefabrykownych. Żebra takie daje się też pod ścianki działowe ustawione w poprzek stropu. Szerokość żeber rozdzielczych wynosi 10-12 cm, a zbrojenie stanowią 2 lub 4 pręty o średnicy 10-12 mm.