Opečni stebri in drogovi

Vezanje opeke v stebre: a) pravokotni steber 2×3 opeke, b) steber 1 1/2×2 1/2 opeke, c) steber z odrezanimi vogali, d) steber z podboji.

Stebri in drogovi. Na enak način je izdelan pravokoten steber, kot neprekinjena stena. Pri izdelavi stebrov si je treba prizadevati, da je njihova dolžina večkratnik glav opeke, vključno s prečnimi stiki. Če dolžina stebra ni enaka skupnemu številu opečnih glav in je enaka npr.. 2 1/2 opeke, nato je na enem koncu iste plasti predviden konec traku, na drugi pa je naglavni stožec. Naslednja plast se konča obratno (ris. b).

Na sliki c, d prikazuje vez opek v stebrih s poševnimi ploskvami in z podboji, ki omogočajo boljše sedenje okenskih ali vratnih okvirjev.

Lepljenje opek v drogove različnih dimenzij je prikazano na spodnji sliki.

Štirislojno lepljenje opeke v drogove.