Stropy – všeobecné požiadavky

Stropy by mali spĺňať nasledujúce úlohy:
a) niesť trvalé a prevádzkové zaťaženie,
b) vystuženie stien budovy v horizontálnych rovinách,
c) byť oddielmi, proti prenikaniu požiaru pri požiari v susedných podlažiach,
d) chrániť miestnosti na jednotlivých podlažiach pred prenosom tepla a zvuku,
e) poskytujú tesnú bariéru proti vlhkosti, plynov, výrobné výpary, pachy atď..

Navyše v niektorých budovách, napr. Pri viacpodlažných budovách je výhodné použiť stropy s nízkou hrúbkou z dôvodu zníženia celkového objemu budovy.

V závislosti od umiestnenia v budove by mal strop niesť vlastnú hmotnosť a všetky dodatočné trvalé a prevádzkové zaťaženia. Priehyb stropu pri pôsobení celkového zaťaženia nesmie prekročiť prípustnú hodnotu uvedenú v príslušných predpisoch. Stropy sú horizontálne membrány budovy, ktoré nielen spevňujú steny, ale pracujú s nimi a tým zvyšujú celkovú priestorovú tuhosť stavby. Cez podlahové dosky sa horizontálne zaťaženie - od vetra alebo zariadení a strojov - prenáša zo stien kolmých na pôsobenie vetra na rovnobežné steny, napr. od pozdĺžneho k priečnemu. Preto hrá dôležitú úlohu správne spojenie medzi stropom a stenou.

Stropy tvoriace priečky zabraňujúce šíreniu požiaru by mali spĺňať podmienky požiarnej odolnosti v závislosti od triedy požiarnej odolnosti budovy. Predpokladané požiarne zaťaženie by nemalo viesť k deštrukcii podlahovej konštrukcie.

Te stropy, ktoré oddeľujú úžitkové miestnosti s rôznymi teplotami alebo oddeľujú miestnosti od vonkajšieho prostredia, ako napr. stropy nad prechodmi, pod terasy a ploché strechy, musí spĺňať požiadavky na tepelnú a zvukovú izoláciu. Tepelná izolácia stropu musí byť prispôsobená teplotnému rozdielu na oboch stranách.

V závislosti od typu zvukov – vzduchových alebo nárazových – sa používajú rôzne konštrukčné a materiálové riešenia stropov a podláh.. Zvuky prenášané vzduchom je možné potlačiť použitím stropu s primeranou hmotnosťou, pričom náraz znie použitím napr.. vhodnú štruktúru stropu, a plávajúcu podlahu.