Prefabrikované železobetónové preklady

Stenové dielce s prekladmi z prefabrikátov L.

Prefabrikované železobetónové preklady. Na obrázku je preklad z nosníkov tvaru L a vysoký 22 cm. Konce nosníkov spočívajú na malte položenej na murive, a priestor medzi nosníkmi je vyplnený betónom. Aby sa zabránilo zamrznutiu vonkajších stien, preklady by mali byť pokryté izolačným a štruktúrovaným materiálom.

Preklad v sendvičovej stene je znázornený na obrázku nižšie. Klenba v nosnej stene bola zhotovená na prefabrikátoch L, pričom preklad v predstene je založený na uhlových konzolách pripevnených k stropnému nosníku.

Závesy prekladu v predstene: 1 - konzola s tyčami na zavesenie prekladového nosníka, 2 - železobetónový veniec, 3 - prefabrikáty L, 4 — strop.