Murované steny s dymovodom a vetracími otvormi

Lepenie tehál v stenách s dymovodom a vetracími kanálmi: a) 1/2 drôtov×1/2 tehly, b) 1/2 drôtov×1/2×3/4 tehly.

Steny s dymovodom a vetracími otvormi. Steny potrubia by mali byť tesné. Tehly kanálových deliacich prvkov by mali byť zapustené do vonkajších stien kanálov aspoň jedným koncom. Na obrázku vyššie sú znázornené väzby tehál v stene s dymovodom a vetracími kanálmi.

Príklad lepenia tehál v murive vonkajšej steny, kde je potreba izolovať káble, pozri obrázok.

Dymovody vo vonkajšej stene s dodatočnou izoláciou.

Na obrázku nižšie je znázornené lepenie tehál v samostatne stojacich komínoch.

Viazanie tehál v samostatne stojacich komínoch: a) jednokanálový dym, b) dvojkanálové vetranie a dym, c) trojcestné vetranie a dym.