Maľovanie dverí

Interiérové ​​dvere

Odstránime toľko prvkov z dverí, toľko, koľko sa dá, pretože je veľmi ťažké maľovať okolo kľučiek dverí, armatúry alebo háčiky. Pod dvierka dajte fóliu, na ochranu podlahy pred postriekaním. Vyberáme nástroje na maľovanie, po povrchu dverí.

Pre ploché roviny dverí používame šírku kefy 7,5 cm, a malé štetce (3 cm i 2 cm) pre polkruhové alebo konkávne prvky.

Ako posledný natierame časť oproti pántom (mať za čo podržať dvere).

Dvere hladké

V predstavách si dvierka rozdelíme na menšie časti (zub. ilustrácie vyššie) a snažíme sa rýchlo maľovať, aby ste sa vyhli podmaľbám alebo viditeľným spojom.

1 Začíname od ľavého horného rohu (hore vpravo, ak sme ľaváci), pokrýva asi polovicu šírky (1). Najprv maľujeme zvislými ťahmi štetca, a potom jemne potiahnite štetec vodorovne po celom povrchu.

2 Zvyšné časti nalakujeme (2-6) rovnakym sposobom. Je dôležité, natrieť všetky časti rovnakým spôsobom – povrch by mal byť rovný a hladký.

3 Na konečnú úpravu hrán dverí (7) používame malý štetec. Nakoniec natrieme zárubňu.

 

Praktické rady

• Nanesením trochy vazelíny na pánty a všetky ostatné kovové prvky dverí ich účinne ochránite pred znečistením farbou.

• Lakovaný povrch by mal byť okamžite skontrolovaný, skontrolovať, či tam nie sú pruhy, aby ste ich mali čas rozotrieť štetcom.

Panelové dvere

Poradie lakovania panelových dverí je. zložitejšie (zub. ilustráciu nižšie). Budeme potrebovať dva alebo tri štetce rôznych veľkostí.

1 Najprv posielame lamely okolo obdĺžnikových panelov poštou (1), a potom samotné panely (2). Začneme od horných panelov a natierame zhora nadol zvislými ťahmi štetca. Rovnakým spôsobom panely pokryjeme farbou.. Povrchy dokončite ľahkými horizontálnymi ťahmi štetca

2 Namaľujeme vertikálny stĺpik, ktorý oddeľuje panely (3). Potom natrieme vodorovné stĺpiky, počnúc hornými a končiac spodnými (4).

3 Maľujeme vonkajšie obklady a okraje (5).

4 Nakoniec natrieme zárubňu (6).