Maliarske kancelárie

Najlepšie by bolo, ak by maľovanie kancelárií mohlo prebiehať v dobre vetranej miestnosti cez deň, užívať si prirodzené svetlo. Ak maľujeme pod umelým svetlom, medzery v pokrytí náterom môžu byť prehliadnuté. Pre najlepšie výsledky, interiéry by mali byť natreté v presne definovanom poradí – od najvyššieho bodu miestnosti po najnižší bod.

Praktické rady

• Hoci strop kancelárie môže byť natretý, stojaci na rebríku, nadväzuje na spojité, únavné pre nohy liezť hore a dole. Preto je oveľa jednoduchšie urobiť vyvýšenie pomocou dvoch rebríkov alebo podstavcov a dosky. V nízkych miestnostiach je najvhodnejšie použiť valec s výložníkom.

• Pri maľovaní stien a stropov v kanceláriách by ste si mali dobre naplánovať pracovný čas. Môžete dokonca maľovať na jednu stenu, ale každé veľké lietadlo – vrátane stropu – by mala byť dokončená jedným ťahom.

Od začiatku až do konca

Na vymaľovanie akejkoľvek miestnosti v kancelárii, vždy začíname od stropu, pretože farba bude nevyhnutne kvapkať a môžete postriekať steny.

1 V miestnosti s oknom a dverami začneme maľovať strop zo strany okna a natrieme povrch naprieč, paralelné pruhy, kým sa nedostaneme k stene s dverami (zub. 1-5 na obrázku vyššie). Maľujeme len na mieste, ktorý je ľahko dosiahnuteľný z bodu, v ktorej sa nachádzame, bez ohladu na, sme na platforme, na rebríku, používame valček na predlžovacom ramene. Ak je na strope štuk alebo je konvexný, dookola natrieme kancelársku plochu malým štetcom a pokračujeme v maľovaní pruhmi.

2 Ďalší krok, ak je to potrebné, by mala byť aplikácia základného náteru a základného náteru na drevené dvere a okná a soklové lišty. Základný náter musí dôkladne vyschnúť (najlepšie je nechať cez noc).

3 Potom natrieme steny kancelárie alebo iné veľké plochy. Začíname od ľavého horného rohu jednej zo stien a maľujeme štetcom, valčekom alebo stierkou, pokrývajúci naraz približne jeden štvorcový meter povrchu. Maľujeme, od stropu po podlahu, zvislé pruhy (zub. 1-4 na ilustrácii). Rovnakým spôsobom dokončíme maľbu tejto steny a vymaľujeme zvyšok. Na maľovanie okolo okna, zakrúžkujeme ich najskôr malým štetcom alebo valčekom, a potom väčším štetcom natrieme stenu dookola, valčekom alebo stierkou.

4 Rámy dverí a okien natierame povrchovou farbou. Krídla dverí a podlahu na záver natrieme farbou. Maľujeme soklové lišty, keď dokončíme maľovanie stropu a stien.