Ściana murowana z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi

Ściana murowana z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi: a) widok, b) przekrój poprzeczny.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne wykonuje się przeważnie w ścianach wewnętrznych pomiędzy ogrzewanymi pomieszczeniami, aby zapewnić dobry ciąg gazów i powietrza. W przypadku umieszczania ich w ścianach zewnętrznych należy je ocieplić, aby nie następowało wychłodzenie gazów i powietrza, bo wówczas nie będzie właściwego ciągu.

Warunkiem dobrego ciągu jest także szczelność ścianek przewodów i gładkość wewnętrznych powierzchni. Przewody wykonuje się przeważnie o przekroju kwadratowym lub prostokątnym a rzadziej kołowym. Przekrój kołowy jest korzystniejszy ze względu na ciąg gazów i powietrza, ale jest trudniejszy do wykonania. Przewód taki buduje się ze specjalnych pustaków ceramicznych.

Najmniejszy przekrój przewodu wynosi 1/2 cegły x 1/2 cegły. Najmniejsza średnica przewodu o przekroju kołowym wynosi 15 cm. Najczęściej stosowane przekroje przewodów wynoszą 14 x 14 cm, 14×20 cm, 14×20 cm, 14×27 cm,. Przewody o przekroju 14×14 cm stosuje się najczęściej jako wentylacyjne, natomiast spalinowe o wymiarach 14×20 cm lub 14×27 cm.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy prowadzić pionowo, Aby zmniejszyć liczbę kominów wychodzących ponad dach przewody te łączy się w grupy. W tym przypadku odchylenie przewodu od pionu nie powinno być większe od 30°. Przewody dymowe rozpoczynają się w piwnicy, a w budynkach niepodpiwniczonych nad podłogą, gdzie zaopatrzono są w drzwiczki. Kanały wentylacyjne mają wlot 30 cm poniżej sufitu pomieszczenia.

Ściany z przewodami należy wykonywać z cegły pełnej ceramicznej. Na -ściany te nie wolno używać cegły dziurawki, pustaków ceramicznych oraz cegły cementowej i wapienno-krzemowej (sylikatowej). Cegły łączy się pełnymi spoinami. Cegły przycinane (dziewiątki) należy układać powierzchniami gładkimi do wnętrza przewodu.

Nie należy tynkować wnętrza przewodów, natomiast na poddaszu powinny być one tynkowane od zewnątrz (rapowane).

Każdy trzon kuchenny węglowy powinien mieć oddzielny przewód dymowy. Stosowanie zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych z przykanalikami oraz indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych lub zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej z przykanalikami, jest zabronione.

Wystającą ponad dach cześć komina wykonuje się z dobrze wypalonej ce ceramicznej lub z kamienia odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Wierzch komina przekrywa się „czapką” ułożoną na papie i zaopatrzony w kapinos.

Drewniane części konstrukcji budynku (belki, słupy) należy odsunąć od wewnętrznych ścianek przewodów dymowych i spalinowych na odległość 25 cm.