Ściąganie betonu

Przy ręcznym wylewaniu warstwy podkładowej z betonu ważne jest odpowiednie ustalenie wysokości wylewki. Służą temu łaty prowadzące ułożone na podłożu i zamocowane do niego np. zaprawą montażową. Łaty sytuuje się co 80-100 cm dokładnie ustawiając ich górne powierzchnie na równym poziomie. Teraz kolejno wylewamy beton w przestrzenie pomiędzy łatami i nadmiar ściągamy łatą przesuwaną po łatach prowadzących. Po stwardnieniu betonu usuwamy łaty, a miejsca po nich szpachlujemy na gładko zaprawą cementową.