Posadowienie ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe opiera się zazwyczaj na ławach fundamentowych. Jednakże w warunkach występowania wysokich wód gruntowych warto pomyśleć o posadowieniu całego budynku na płycie fundamentowej. Taką płytę wylewamy na wcześniej ułożonej hydroizolacji. Tę zaś rozpościera się na warstwie ubitego piasku. Taką hydroizolację podpłytową łatwo później szczelnie połączyć z izolacją pionową ściany.